Sergeant Ludwig

Sergeant Ludwig

Aalst 01.07.1958 Aalst 20.01.2023

CONDOLEREN

Deze condolatie is ter herinnering van Sergeant Ludwig. Diegene die ver weg wonen of niet de mogelijkheid hebben zelf de ceremonie bij te wonen, hebben hier de mogelijkheid om hun sympathie te betuigen aan de getroffen familie.

Klik of sleep een document naar dit veld
ARIJS