De Coster Maria

De Coster Maria

Aalst 04.01.1936 Aalst 30.06.2024

CONDOLEREN

Deze condolatie is ter herinnering van De Coster Maria. Diegene die ver weg wonen of niet de mogelijkheid hebben zelf de ceremonie bij te wonen, hebben hier de mogelijkheid om hun sympathie te betuigen aan de getroffen familie.

Klik of sleep een document naar dit veld
ARIJS